Skip to main content

Відділ аспірантури

 Завідувач відділу:
Тараненко Надія Іванівна

 тел.  (044) 454 22 34,  454 22 01
 В інституті проводиться навчання зі спеціальностей

  •    122 Комп'ютерні науки (відповідно до наказу № 183Л від 28 серпня 2017 року ліцензійної комісії МОН України);
  •    123 Комп'ютерна інженерія (відповідно до наказу № 160Л від 21 липня 2017 року ліцензійної комісії МОН України).

 Інститут проводить набір аспірантів на навчання за спеціальностями 122 Комп'ютерні науки та 123 Комп'ютерна інженерія. Прийом документів та зарахування до аспірантури проводяться згідно Правил прийому до аспірантури Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України на 2024 рік, довідки за телефоном (044) 454 22 34.  

Програма вступного іспиту       

  ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Підготовка докторів філософії в аспірантурі здійснюється за 2-науковими програмами. Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний:

  • виконати всі вимоги освітньо-наукової програми
  • здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей,  розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності
  • оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності

  • провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну,  теоретичне та/або практичне значення

  • захистити дисертацію. 

Описи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії

 

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо-наукова програма

Код

Назва

 

 Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Перелік аспірантів  ІПРІ НАНУ на 01.01.2024 року 

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ ОНП 122

Навчальний план: спеціальність 122 "Комп'ютерні науки"

Навчальний план: спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"

Розклад занять аспірантів 2023/24 навчальний рік

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:

Положення про організацію навчального процесу в ІПРІ НАН України.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок вільного вибору дисциплін

Положення про академічну мобільність ІПРІ

Положення про доброчесність ІПРІ

Положення про відділ систем оптичної реєстрації інформації

Положення про навчально-педагогічну практику

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти інституту проблем реєстрації інформації НАН України

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування результатів навчання (навчальних дисциплін) у ІПРІ НАН України

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ІПРІ НАН України

Статут ІПРІ НАН України

Стратегія розвитку ІПРІ НАН України

АКРЕДИТАЦІЙНІ  МАТЕРІАЛИ ОНП 122

Відомості СО

Сертифікат про акредитацію

АКРЕДИТАЦІЙНІ  МАТЕРІАЛИ ОНП 123

Відомості про самооцінювання

Програма візиту

Рішення НАЗЯВО

До уваги аспірантів

Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії

Лист МОН щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів.

З 29 жовтня 2020 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167».

Нормативні документи :