Skip to main content

1. Дослідження та розробка систем довгострокового зберігання інформації.

2. Теоретичні та технологічні основи створення інформаційно-аналітичних систем.

3. Формування онтологічних  моделей предметних областей на основі аналізу тематичних документальних масивів із комп'ютерних мереж.