Skip to main content

Щиро вітаємо!

30.04.2024 р. В Онлайн трансляції відбувся захист дисертації ДМИТРЕНКА ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» .

Колектив ІПРІ НАН України щиро вітає ОЛЕГА ОЛЕКСАНДРОВИЧА з цією подією в житті та бажає плідних успіхів на тернистих стежках науки.

 Щорічна підсумкова наукова конференція 2024 року

Запрошуємо до участі в роботі щорічної науково-технічної конференції ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», що відбудеться 25-26 вересня 2024 року.

Ззапрошуємо на виступи та дискусії з лідерами думок, науковців та інженерно-технічних спеціалістів, які розглядатимуть різноманітні аспекти за науковими напрямами:

–-фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

–-теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення системпідтримки прийняття рішень;

–-розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

–-створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

–-теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

–-створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

Планується видати тези доповідей конференції. Тези доповідей повинні бути українською або англійською мовою. Надсилати їх в електронному вигляді на адресу nvs@ipri.kiev.ua, а в паперовому вигляді надавати Cолоніній Н.В. (тел. 1-47, к 4-8) до 1 червня 2024 року.

 Вимоги до тез доповідей додаються.

1. Матеріали надаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word 2003 (*.doc).

2. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки.

3. Обсяг тез - 2 повні сторінки (зі списком літератури) формату A4.

4. Поля з усіх боків - 2 см.

5. У верхньому лівому кутку вказується УДК.

6. Назва статті - посередині прописними літерами, шрифт 14пт, Тimes New Roman, напівжирний.

7. Далі через один інтервал розміщуються прізвище та ініціали автора - шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний курсив, вирівнювання посередині. Тези щорічної підсумкової конференції є одноосібною публікацією.

8. Далі через один інтервал – текст тез основним стилем; основний стиль - шрифт 12пт, Тimes New Roman, міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1см; вирівнювання за шириною;

9. Заголовки структурних частин друкуються зліва з інтервалом 6 пт. перед абзацом та виділяються жирним шрифтом.

10. Назва таблиці розташовується посередині; наповнення таблиці - шрифт 10пт, Тimes New Roman. Зверху та знизу таблиця відокремлюється від основного тексту пустими рядками.

11. Рисунки групуються як один об’єкт, приводяться до формату - відтінки сірого, розміщення по центру, назва рисунку після нього по центру. Зверху та знизу рисунок відокремлюється від основного тексту пустими рядками. В тезах має бути не більше одного рисунка.

12. Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation;

13. Пронумерований список літератури розміщується через рядок від основного тексту шрифт 10 пт, Тimes New Roman.

14. Кількість посилань повинно бути не більше 5.

                       Орг. комітет конференції

Виставка-презентація наукових досягнень академічних установ

29-31 травня 2023 року в Інституті електрозварювання ім.Є.О. Патона НАН України тривала виставка-презентація наукових досягнень академічних установ. Свої розробки представили 43 наукові установи Академії, серед них Інститут  проблем  реєстрації  інформації  НАН  України. Стенд про розробки предсталяли директор інституту академік НАНУ Петров В.В. та к.т.н. Горбов І.В., який відвідали та оглянули керівники розвитку освіти, науки та технологій. Зокрема розробками зацікавився Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За активну участь у виставці-презентації наукових досягнень академічних установ Інститут нагороджений Дипломом НАН України.

 

День відкритих дверей для студентів

Нещодавно у рамках відзначення Дня науки в Україні до ІПРІ НАН України завітали студенти 1 курсу спеціальності 051 “Економіка” Київського університету імені Бориса Грінченка.

Для студентів було проведено екскурсію Виставковим центром Інституту, де їх ознайомили з історією його створення, науковими досягненнями та передовими винаходами, зробленими в стінах цієї наукової установи, зокрема, в галузі інформатики.

Зокрема студентам було показано унікальне виробництво мікропризмових виробів на основі лінз Френеля, які дають змогу успішно лікувати дитячу косоокість без операцій і вже у ранньому віці і нормалізувати зір. Відкриття цієї технології стало революційною подією в офтальмології. На сьогоднішній день вона не має аналогів у світі, її визнано і впроваджено за кордоном.

Цінний подарунк Голови Верховної ради України.

Розпорядженням Голови Верховної ради України від 20 грудня 2021 року №1236-к за значний особистий внесок у зміцнення вітчизняного оборонно-промислового комплексу науковими інноваційними розробками, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм - директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України Петрова Вячеслава Васильовича нагороджено Цінним подарунком Голови Верховної ради України. Нагорода вручена 31.08.2022 року на засіданні Президії НАН України.

Колектив Інституту щиро вітає Петрова Вячеслава Васильовича з цією нагородою.

Вручено премії імені видатних учених України Національної академії наук України

                   З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи та відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України, Національна академія наук України щорічно присуджує премії імені видатних учених України.

За результатами конкурсу 2021 року затвердженого 23 лютого 2022 року постановою №67 Президії НАН України лауреатами премії імені В.М. Глушкова стали :

–Додонов Олександр Георгійович, д.т. н., заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України;  Крючин Андрій Андрійович, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України; Ланде Дмитро Володимирович, д.т. н., завідувач відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України –за цикл робіт «Аналітика інформації комп’ютерних мереж». А 15 червня 2022 року під час річної сесії Загальних зборів НАН України пройшла церемонія вручення премії нашим науковцям.

Колектив ІПРІ  НАН України щиро вітає Додонова Олександра Георгійовича, Крючина Андрія Андрійовича, Ланде Дмитра Володимировича з отриманням цієї премії та бажає великої удачі, цікавих планів, нових досягнень.

 

Загальні збори НАН України

14–15 червня 2022 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України. Відповідно до Статуту НАН України у сесії взяли участь академік НАН України  Петров В.В. та член-кореспондент НАН України Крючин А.А., а також  д.т.н. Додонов О. Г.  та к.т.н. Шанойло С. М.,  делеговані трудовим колективом Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Про роботу Інституту зі створення технологій і систем спеціального призначення на сесії доповів директор інституту, академік НАН України  Петров В.В.  Роботи  зі створення технологій і систем спеціального призначення визвали велику зацікавленість у присутніх Загальних зборів. 

Х науково-практична конференція з міжнародною участю «СВОЄ ДИТИНСТВО ТРЕБА БАЧИТИ’22».

11 червня 2022 року відбулася Х науково-практична конференція з міжнародною участю «СВОЄ ДИТИНСТВО ТРЕБА БАЧИТИ’22».

У наукову програму конференції було включено широкий спектр актуальних питань сучасної офтальмології: особливості воєнної травми у дітей, новітні рекомендації щодо ведення пацієнтів з вродженою та набутою очною патологією.

На науково-практичній конференції Петров Вячеслав Васильович- академік НАН України, директор Інститут проблем реєстрації інформації, зробив доповідь “Результати впровадження iнноваційних робіт зі створення мікропризмової оптики для діагностики та лікування косоокості”.

 

XXI Міжнародна науково-практична конференція ІТБ-2021

9 грудня 2021 року в ІПРІ НАН України відбулася XXI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2021). У зв’язку з карантинними обмеженнями конференція пройшла в режимі он-лайн.

 Програма роботи конференції, вимоги до оформлення та подання матеріалів наукових доповідей.

 

 Школа-конференція молодих вчених

4 - 8 жовтня 2021 р. в  м. Ужгород відбудеться школа-конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2021)

Школа-конференція проводиться за ініціативи Національної академії наук України з метою інформування молодих науковців щодо останніх досягнень в галузі синтезу, вивчення та застосування нових матеріалів, нанорозмірних систем і наноматеріалів, а також дозволить отримати досвід представлення результатів власних досліджень, обмінятися інформацією та обговорити нові результати, що стосуються найбільш важливих фундаментальних, прикладних і технологічних аспектів сучасного матеріалознавства.

Колектив ІПРІ НАН України щиро вітає Євгена Євгеновича з цією подією в житті та бажає плідних успіхів на тернистих стежках науки.

Вітання з нагородою

                Щиро вітаємо директора Інституту проблем реєстрації інформації академіка НАН України, доктора технічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки

Петрова Вячеслава Васильовича

з нагородженням

орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

указом Президента України №254/2020 від  27 червня за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

 

Колектив ІПРІ НАН України.

Збірник тез “Реєстрація зберігання і обробка даних “

Вийшов з друку збірник тез “Реєстрація зберігання і обробка даних “. Щорічна підсумкова наукова конференція 16-17 травня 2019 року.

У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2018 році.

ЗМІСТ збірника тез Щорічної підсумкової наукової конференції.

 

Щиро вітаємо!

Колектив Інституту проблем реєстрації інформації щиро вітає співробітників:

ГОРБАЧИК ОЛЕНУ СЕМЕНІВНУ

 ДОДОНОВА ВАДИМА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки за 2019 рік.