Skip to main content

"Реєстрація, зберігання і обробка даних"

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України з січня 1999 р. видає науково-технічний журнал " Реєстрація, зберігання і обробка даних", який за Рішенням президії ВАК від 9 червня 1999 р. № 1-05/7 входить до переліку № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі "Технічні науки". 
Довідково: 
Назва українською: Реєстрація, зберігання і обробка даних.

Назва російською: Регистрация, хранение и обработка данныx.

Назва Англійською: Data Recording, Storage Processing.

ISSN 1560-9189. Свідоцтво про держ. реєстрацію № 3328, серія КВ, Дата реєстрації 30.06.1998. Передплатний індекс 22413.
Тематична спрямованість: висвітлення питань інформатики і обчислювальної техніки. Періодичність видання журналу - 4 рази на рік, тираж - 100 примірників, спосіб розповсюдження - через ДП Преса.
Рубрики журналу 

  • Фізичні основи, принципи і методи реєстрації даних.
  • Математичні методи обробки даних.
  • Інформаційно-аналітичні системи обробки даних.
  • Технічні засоби отримання й обробки даних.
  • Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах.
  • Системи збереження і масового розповсюдження даних.
  • Експертні системи та підтримка прийняття рішень.