Skip to main content

A. I. Pogodin,M. M. Pop,I. A. Shender,I. P. Studenyak,M. J. Filep, T. O. Malakhovska, O. P. Kokhan, T. Y. Babuka, L. M. Suslikov, V. M. Rubish. Influence of order–disorder effects on the optical parameters of Ag7(Si1−xGex)S5I-mixed crystals.// J Mater Sci: Mater Electron (2022).

Трунов М.Л.  Аномальна поляризаційна залежність оптичного стирання поверхневих рельєфних граток в плівках аморфних халькогенідів.|| Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наук. конф. 27 вересня 2020 року. НАН України. Ін-т проблем реєстрації інформації. К.:ІПРІ НАН України, 2020. С. 53-55.

ML Trunov.Uunusual polarization dependent optical erasure of surface relief gratings on amorphous chalcogenide films

Le, Z., Antonov, E., Mao, Q., Petrov, V.,. Shevkolenko, M., Dong, W.

Anti-Fatigue Glasses Based on Microprisms for Preventing Eyestrain. // Sensors (Basel, Switzerland), 2022. V. 22, #5, March 2022, #1933; DOI:10.3390/s22051933 (Q2).

Abstract

Although microprisms have become an important medical means of strabismus treatment, related research concerning the design, fabrication, and testing of microprismatic glasses for preventing eyestrain has rarely been reported. In this study, the structure of microprismatic glasses for preventing eyestrain related to using electronic monitors, including computers and mobile phones, is introduced. A designing theory of anti-fatigue glasses with microprisms is developed. The fabrication technique and the process are described, and the performances of the fabricated microprisms are characterized. Finally, a compact testing system for the measurement of prismatic diopter is designed and constructed. This measuring system can be used not only for Fresnel microprisms, but also for other types of prisms. The measured results agree with our calculations. Although this study is focused on optimizing the objective prismatic diopter for anti-fatigue microprismatic glasses, 2.0–3.0 prismatic diopters (Δ) for each eye in the anti-fatigue glasses are suggested according to our experience on strabismus treatments. The clinical research for patients using the developed anti-fatigue glasses will be fully implemented in our further research to confirm the optimal subjective prismatic value. View Full-Text

Рубіш В.М., Кириленко В.К., Дуркот М.О., Макар Л.І., Поп М.М., Тарнай А.А., Трунов М.Л., Мудрий С.І., Штаблавий І.І.Швидкісні методи формування неупорядкованих масивів наночастинок Au і Ag, їх морфологія та оптичні характеристики // Фізика і хімія твердого тіла Т. 22, № 4 (2021) с. 36-42.

Петров В.В., Крючин А.А., Беляк Є.В., Мельник О.Г. Перспективи оптичної пам’яті //  Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 3–14.

Представлено результати аналізу методів збільшення ємності оптичних носіїв, у першу чергу, для систем архівного зберігання даних, визначено можливості застосування в перспективних типах оптичних носіїв нанокомпозитних матеріалів. Показано, що головним напрямком створення оптичних носіїв з надщільним записом в останні роки стало використання плазмонних резонансів у металевих наноструктурах і реалізація технології ближньопольового запису. Суттєве збільшення щільності запису може забезпечити використання штучної нейронної мережі при відтворенні даних з оптичного носія з нанорозмірними інформаційними елементами.

Солоніна Н.В., Бутенко Л.В., Гайдамакін О.В., Олійник Д.Є., Возненко В.В. Стан ефективного застосування мікропризмових оптичних структур при лікуванні косоокості дітей в Україні. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 15-21.

Проведено аналіз десятирічного використання та розвитку високоефективної мікропризмової оптики в дитячій офтальмології України, який показав постійне збільшення замовлень лікувальних призмо- сферо-циліндричних окулярів. Розширилося коло лікарів, які оволоділи даною новітньою технологією та застосовують її в своїй практиці. Враховуючи високу ефективність застосування призмо-сферо-циліндричних окулярів, запропоновано розширити їхнє впровадження в усіх регіонах України.

Матов О. Я.Туманні обчислення та їхнє математичне моделювання // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 22-43.

Туманні обчислення доповнюють хмарні обчислення, територіально наближують вузли обробки та зберігання даних до користувачів. За рахунок скорочення трафіка це дозволяє уникнути безлічі проблем у традиційних хмарних інфраструктурах, які можуть виникнути в разі необхідності переміщення зеттабайтних обсягів даних. Одночасно скорочується час доставки рішень задач користувачів. Запропоновано аналітичні моделі туманних обчислень для вирахування характеристик з використанням багатьох потоків і багатьох пріоритетів заявок на рішення задач, різних дисциплін обслуговування та їхніх комбінацій з урахуванням відмов і різних дисципліни дообслуговування та накопичення в чергах на час відновлення.

Мезенцев О. В., Буточнов О. М. Підвищення ефективності захисту радіолокаційного датчика кореляційно-екстремальної системи наведення літального апарату від комбінованих завад // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 44-47.

Розглянуто потенційні можливості системи роздільного захисту від комбінованих завад із використанням відлаштованих за частотою додаткових каналів приймання та наведено порівняння її потенційних можливостей з можливостями традиційної системи роздільного захисту від комбінованих завад.

Сенченко В. Р.Семантична сумісність процесів складних сценаріїв аналітики // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 48-61.

Сучасні сценарії аналітики стають все більш складними, багаторівневими та мережевими. Це означає, що існуючі алгоритми обробки даних, веб-сервіси, аналітичні платформи, чисельні плагіни, створені різними командами розробників, повинні бути доступними, зрозумілими та придатними для інтеграції у сценарії аналітика шляхом подолання різного роду неоднорідностей і логічних невідповідностей. Одним із методів подолання неоднорідності та логічної неузгодженості є семантичне посередництво — Mediation, яке здійснюється спеціальними програмними засобами, що використовують знання про певні набори даних предметної області, умови логічних переходів між кроками сценаріїв та інше. У статті розглянуто теоретичні аспекти вирішення проблем сумісності в галузі побудови складних сценаріїв. Особливу увагу приділено онтологічним аспектам подолання невідповідностей при здійснені багатофакторних переходів між кроками складного сценарію. Тобто розглянуто та класифіковано невідповідності, умови сумісності, зручність використання, їхні властивості та взаємозв’язки, концепції посередництва, функції семантичного медіатора. Запропоновано шляхи їхнього вирішення та розглянуто інструментальне середовище для реалізації семантичного медіатора.

Храмова І.О.Підтримка цілісності семантичного шару загального інформаційного простору корпоративних інтелектуальних систем // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2021. Т. 23. № 3. С. 62-67.

Розглянуто деякі аспекти актуалізації семантичного контексту для спільного інформаційного простору корпоративних інтелектуальних систем. Динамічний світ спонукає модифікувати існуючу семантичну модель такої системи відповідно до безперервних змін, що важко зробити вручну, оскільки семантика такого інформаційного простору часто представлена набором онтологій і їхніми взаємними відображеннями. Існують певні проблеми підтримки цілісності семантичної моделі, що пов’язані зі змінами, оскільки елементарний процес зміни може викликати інше завдання зміни або навіть послідовність таких завдань. У роботі розглянуто такі питання як джерела та види змін в онтологічних моделях, визначено основні завдання, які виконуються в процесі внесення змін. Також надано перелік існуючих методів і підходів до виконання тих чи інших завдань.