Skip to main content

Спостереження

Розробити та дослідити технології побудови автоматизованих систем інформаційного забезпечення
критичних процесів управління силами та засобами в умовах впливу деструктивних факторів зовнішнього
середовища


шифр «Спостереження»
Метою роботи є дослідження та розвиток сучасних технологій побудови високонадійних систем
інформаційного забезпечення критичних процесів управління розподіленими системами з мережецентричною
архітектурою, виявлення вузьких місць систем, розробки практичних рекомендацій із застосування інтегрованих
систем збору, обробки різнорідної інформації для підвищення оперативності та обґрунтованості рішень з
управління силами та засобами.
Шляхи та способи подальшого використання в суспільній практиці результатів виконання
роботи
Наукові та науково-практичні результати роботи можуть застосовуватись при розробці систем моніторингу
навколишнього середовища, систем підтримки прийняття рішень, ситуаційних центрів в органах державного
управління України, МО України, ДСНС, РНБО.